Ξενοδοχειακός κλιματισμός

/Ξενοδοχειακός κλιματισμός
Ξενοδοχειακός κλιματισμός 2016-12-08T09:29:38+00:00

BLUE-LAGOON_ROOM-TVΩς επιχείρηση η myclima μπορεί να εγκαταστήσει σε κάθε ξενοδοχειακή μονάδα ανεξαρτήτου μεγέθους:
1. Κεντρικό σύστημα κλιματισμού (νερού-νερού ή αέρα-νερού με fan-coil.
2. Πολυδιαιρούμενο κεντρικό σύστημα inverter (μια εξωτερική μονάδα φρεον με πολλές εσωτερικές –τύπου VRV/VRF)
3. οικιακά κλιματιστικά on-off ή inverter
η επιλογή του είδους γίνεται συνήθως από τον ιδιοκτήτη ή από την μελέτη που έχει εκπονηθεί για λογαριασμό της επιχείρησης.