Οικιακός κλιματισμός

/Οικιακός κλιματισμός
Οικιακός κλιματισμός 2016-12-08T09:29:38+00:00

11-3Ο κλιματισμός αποτελεί πλέον είδος πρώτης ανάγκης σε καινούριες κατασκευές ή παλαιές οικίες.
Σε πολλές περατώσεις εγκαθίστανται αντλίες θερμότητας νερού με σώματα καλοριφέρ για θέρμανση ή με fan-coil ή για ψύξη- θέρμανση με κλιματιστικά inverter.
Η επιλογή σ’ αύτη την περίπτωση έχει να κάνει με την συνάρτηση κόστους κτήσης- λειτουργίας. Αυτοί οι δυο παράγοντες θα οδηγήσουν στη λήψη της όποιας απόφασης.