υπηρεσίες

/υπηρεσίες
υπηρεσίες 2015-09-10T10:20:25+00:00

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΦΡΕΟΝ 22 ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

Η εταιρεία myclima πιστή στην προστασία του περιβάλλοντος έχει εφοδιαστεί εδώ και αρκετά χρόνια με τον απαραίτητο εξοπλισμό που της επιτρέπει να ανακτά και να αποθηκεύει το φρέον R-22 σε επαναγεμιζόμενες φιάλες των 60 λίτρων ώστε με την πλήρωση της το ψυκτικό μέσο να πηγαίνει στις αποθήκες των εταιρειών που έχουν αναλάβει την καταστροφή του.Με την τακτική εκπαίδευση του προσωπικού της είναι σε θέση να πραγματοποιεί οποιαδήποτε μετατροπή κλιματιστικής μονάδας απο R-22 σε R-407 ή σε R-410 δίνοντας την δυνατότητα στην κάθε μονάδα για απρόσκοπτη λειτουργία.

Ιστορική αναδρομή
H παγκόσμια νομοθεσία έχει ξεκινήσει από το ΠεριΒαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Environmental Programme n UNEP) και σκοπός της είναι να ελαττώσει την καταστροφή του στρώματος του όζοντος. Το πρωτόκολλο του Montreal εγκρίθηκε το 1987 με σκοπό να ελέγξει την παραγωγή των υπεύθυνων ουσιών για την καταστροφή του στρώματος του όζο­ντος μεταξύ των οποίων είναι και τα CFC, HCFC.
Επίσης, στις αρχές του ’90, υπήρξαν και άλλες συνθήκες όπως τα Πρωτόκολλα του Λονδίνου (1990), Κοπεγχάγης (1992) και Βιέννης (1995).
Τα CFC, τα οποία έχουν την υψηλότερη ικανότητα Καταστροφής του Οζοντος (Ozone Depletion Performance n ODP), σταδιακά καταργήθπκαν από 1 lαν. 1996. Σήμερα, οι μόνες ποσότητες ψυκτικών μέσων που μπορούν να αντικαταστήσουν υπάρχοντα μπχανήματα που χρησιμοποιούν CFC είναι αυτές που είχαν αποθπκευτεί σε αποθήκες πριν το 1996 n αυτές που διασώθπκαν από άχρηστα n παροπλισμέ­να μηχανήματα. Παρ’ όλα αυτά, μηχανή­ματα που ήδη χρησιμοποιούν CFC επι­τρέπεται να παραμείνουν σε λειτουργία.
Η χρήση των HCFC (το πιο διαδεδομένο από όλα είναι το HCFC-22 ή R-22 το οποίο χρησιμοποιείται εδώ και 60 χρόνια) έχουν κυριολεκτικά κατακτήσει την Βιομηχανία κλιματισμού όχι μόνο σε ψύκτες και αντλίες θερμότπτας αλλά και σε μικρά κλιματιστικά επίσης. Η κατανάλωση των ψυκτικών αυτών μέσων έχει περιορι­στεί από το 1996 σε διάφορες Βαθμίδες.
Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης έχουν υιοθετήσει ακόμη πιο αυστηρά μέτρα. Ετσι, αντλίες θερμότπτας με χρήση του HCFC-22 θα σταματήσουν να παράγονται πέρα απ’ το τέλος του 2003, n παραγωγή των ψυκτών θα σταματήσει πλήρως πέρα από τα μέσα του 2002 ενώ η τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των μη­χανημάτων αυτών θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλή του 2008.
Ενας από τους μεγαλύτερους χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας, n Βιομηχανία HVACR είναι και πάλι στο στόχαστρο της παγκόσμιας νομοθεσίας σε θέματα της Παγκόσμιας Μεταβολής Κλίματος.
Οπως με το ODP έτσι και εδώ, κάθε ψυκτικό μέσο έχει ένα μέτρο σύγκρισης: το Δυναμικό ΕπιΒάρυνσης του Φαινομένου του Θερμοκηπίου (Global Warming Potential n GWP). Η μονάδα GWP ορίζεται ως το μέγεθος της συμΒολής μιας χημικής ουσίας στο φαινόμενο θερμοκηπίουγια μία περίοδο 100 χρόνων συγκρινόμενη με αυτή του CO2. Το GWP του CO2 έχει οριστεί ίσο με 1 και μεταβάλονται ανάλογα με το ψυκτικό μέσο.
Ακόμη ένα άλλο μέτρο σχετίζεται με την κατανάλωση του μηχανήματος.

Ετσι, όσο περισσότερο αποδοτικός είναι ο ψύκτης, για παράδειγμα, τόσο λιγότερη ενέργεια απαιτείται για να λειτουργήσει και άρα τόσο λιγότερο CO2 εκλύεται στην ατμόσφαιρα από τα συμβατικά καύσιμα που χρησιμοποιούνται σε σταθμούς παραγωγής πλεκτρικής ισχύος.Το πιο διαδεδομένο από όλα τα HCFC είναι το R-22 το οποίο έχει κυριολεκτικά κατακτήσει την Βιομηχανία κλιματισμού. Είναι προφανές ότι τα υποκατάστατα νέα ψυκτικά μέσα θα πρέπει να έχουν τα πλεονεκτήματα που δεν έχει το HCFC-22 (από περιβαλλοντικής άποψης), ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να διατηρούν τις ίδιες θερμοδυναμικές ιδιότητες. Περιβαλλοντικώς, τα ιδανικά υποκατάστατα, επομένως, θα πρέπει να έχουν μηδενικό ODP και χαμηλό GWP.
Η ομοιότητα των θερμοδυναμικών χαρακτηριστικών είναι σημαντική κατά την μετατροπή ψυκτών από ένα ψυκτικό μέσο σε άλλο, διότι n ψυκτική ικανότητα και n απόδοση μειώνονται δραστικά. Στην περίπτωση σχεδιασμού νέων ψυκτών, n ομοιότπτα των θερμοδυναμικών χαρακτηριστικών είναι λιγότερο σημαντική, διότι οι νέοι ψύκτες θα είναι ειδικά σχεδιασμένοι για τα χαρακτηριστικά του νέουψυκτικού μέσου.

Αρκετά υποκατάστατα του R-22 έχουν αναγνωριστεί και από το Πρόγραμμα Αξιολόγησης Ψυκτικών Μέσων (AREP ­ Αlternative Refrigerant Evaluation Program). Αυτό το διεθνές πρόγραμμα, το οποίο υποστηρίζεται από όλη τη βιομηχανία, δημιουργήθηκε από σημαντικούς κατασκευαστές ψυκτικών υγρών και μηχανημάτων κλιματισμού, με σκοπό την ύπαρξη μια ευρείας βάσης αξιολόγησης των υποκατάστατων μέσων. Όλα τα εναλλακτικά έχουν χαμηλό δείκτη τοξικότητας και δεν είναι εύφλεκτα, όπως ακριβώς και το HCFC-22. Πάντως οι ψυκτικές τους ικανότητες, οι αποδόσεις και οι πιέσεις λειτουργίας τους διαφέρουν, πράγμα που επηρεάζει τις εφαρμογές τους. Για να είναι πετυχημένη μία μετατροπή ενός παλιού ψύκτη ώστε να χρησιμοποιεί νέο ψυκτικό μέσο, αυτό θα πρέπει να έχει πίεση λειτουργίας, ψυκτική ικανότητα και απόδοση παρόμοιες με αυτές του HCFC-22. Αυτά τα θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά εγγυώνται για την ψυκτική ικανότητά και απόδοση του ψύκτη.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ιδιαιτερότητα του αντικειμένου οδήγησε ανάλογα καταστήματα κλιματισμού σε όλη την Ελλάδα να συνεργαστούν μαζί μας επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσματα των εφαρμογών μας.Για περισσότερες πληροφορίες για ήδη συνεργάτες ή ακόμα και για δυνατότητα συνεργασίας μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω e-mail ή ακόμα και μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου. Η συμμετοχή σας στην προσπάθεια για εξοικονόμηση ενέργειας θα δώσει την δυνατότητα σε πολύ κόσμο να απολαύσει τα αποτελέσματα, οικονομικά και περιβαλλοντικά, ενώ στο μέλλον των παιδιών μας ελπίδα.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Η εταιρεία μας με την πολυετή πείρα της είναι σε θέση να έχει πρόσβαση σε όλες τις εταιρείες κλιματισμού και σε όλα τα ανταλλακτικά που μια μονάδα κλιματισμού έχει ανάγκη.Από μονάδες αέρα-αέρα,αέρα-νερού,νερού-νερού ή οποιουδήποτε άλλου τύπου μπορεί να εγγυηθεί στην άμεση παραγγελία των απαιτούμενων ανταλλακτικών.Ακόμη και η μή ύπαρξη ενός συγκεκριμένου ανταλλακτικού η myclima θα εκπληρώσει το συντομότερο δυνατόν την επισκευή της μονάδας.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Χαλαρώστε και εμπιστευθείτε το έμπειρο προσωπικό της myclima.Είμαστε η μοναδική εταιρεία του κλάδου της οποίας το προσωπικό εκπαιδεύεται σε καθημερινή βάση.Η εξειδικευμένες εφαρμογές πού φέρνουμε σε πέρας κάθε μέρα έχουν οδηγήσει ο προσωπικό της εταιρείας μας σε πολύ υψηλό ποιοτικό επίπεδο.
Εκτός απο τις καθημερινές προκλήσεις το έμπειρο προσωπικό μας σε μηνιαία βάση εκπαιδεύεται σε νευραλγικά σημεία του ψυκτικού κύκλου,του ελέγχου σωστής λειτουργίας και του τρόπου λειτουργίας όλων των τύπων κλιματισμού της αγοράς απο καταξιωμένους τεχνικούς ψυκτικούς και μηχανολόγους ώστε μέσα απο την σωστή εκπαίδευση να δώσουμε τον αέρα της σιγουριάς και εμπιστοσύνης στους συνεργάτες μας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η εταιρεία μας πιστή στην σωστή εξυπηρέτηση του πελάτη δίνει τρομερό βάρος και στο after sales service δηλαδή στην μετά την πώληση εξυπηρέτηση και στην σωστή συντήρηση των μονάδων κλιματισμού.Ο σωστός έλεγχος κατά την λειτουργία της κάθε μονάδας δίνει στο εξειδικευμένο προσωπικό μας την εικόνα πού έχει αλλά και την εικόνα που θα έπρεπε να έχει για να αποδίδει τα μέγιστα χωρίς προβλήματα.Έχοντας αποκτήσει μεγάλη πείρα απο τις χιλιάδες επισκευές κάθε τουριστικής περιόδου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να εγγυάται την εργασία της κάθε επισκευής.Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε με τα τηλέφωνα της εταιρείας ή μέσω e-mail και κοιμηθείτε ήσυχοι.